ARSA VE ARAZİ DEĞERLEMESİ

Öncelikle arsa yerinde incelenerek öncelikle imar durumu, konumu ile kadastro karşılaştırılması yapılır.

Arsanın şehir merkezine uzaklığı, çevre yapılaşması, yoğunluk durumu, caddeye göre konumu, cephe uzunlukları, parselin şekli, parselin eğimi, yapılaşmaya uygun olup olmadığı, alt yapı olanakları, imar durum bilgisi araştırılarak detaylı bir rapor hazırlanır.

Bu tip değerleme çalışmalarında arazinin bulunduğu yakın ve uzak çevrenin ekonomisi, kalkınma eğilimi, nüfus yapısı ve hatta siyasi yapısı önemlidir. Raporlarımızda bunların yan sıra, arazinin toprak verimliliği ve doğal varlıklarının (ağaç, dere vs.) değeri de hesaba katılır; arsaların en iyi ve verimli kullanımına ilişkin öneriler de müşteriye sunulur.