ENERJİ SANTRALİ DEĞERLEMESİ

Değerleme sırasında enerji santralleri, geçmiş dönem üretim ve tasarım performansları, verimlilikleri, maliyetleri, gerçekleşen santral satış fiyatları, enerji satış anlaşmaları, yatırım geri ödeme süreleri, amortisman süreleri gibi birçok değişken göz önünde bulundurularak ele alınmaktadır.

Enerji santrallerinin değer tespiti; firmaların, bankaların ve finans kuruluşlarının talepleri ile borsaya açılma gibi ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilmektedir. Bu taleplerle güncel piyasa değeri tespit edilerek, SPK formatında raporlar hazırlanmaktadır.

  • Hidroelektrik Santrali (HES) Değerlemesi
  • Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Değerlemesi
  • Güneş Enerji Santrali (GES) Değerlemesi
  • Jeotermal Enerji Santrali (JES) Değerlemesi
  • Biokütle Enerji Santrali (BES) Değerlemesi
  • Doğalgaz Çevrim Santrali (DÇS) Değerlemesi