MAKİNE TESİS VE GEMİ DEĞERLEMESİ

Makine, tesis ve gemi değerleme hizmetleri, çok geniş bir alan olduğundan bu tarz faaliyetler, ayrı bir departman tarafından yürütülmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesine sahip Makine Değerleme Departmanı Yöneticimizin yanı sıra, bu konuda yetkin ve kadrolu dört makine değerleme uzmanı bünyemizde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, gemi değerleme hizmeti için konusunda uzman kaptanlardan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

a) Makine ve Ekipman Değerlemesi

Farklı iş kollarında faaliyet gösteren tesislerin veya işletmelerin bünyesinde yer alan, makine, teçhizat, taşıt, yardımcı araç ve gereçlerin, işletme bütününde veya ayrı olarak güncel değerinin belirlendiği bir değerleme hizmetidir. Bu kapsamda, tüm ülke genelinde uygun maliyetle ve kısa sürede değerleme raporları hazırlanabilmektedir.

Makine Parkı ve Ekipman Değerleme Alanında Sunduğumuz Hizmetler:

  • Makine ve ekipman (teçhizat) değerlemesi (maddi duran varlıklar/sabit kıymetler) 
  • Tesis Değerlemesi (gayrimenkulün yanı sıra makine, teçhizat ve ekipmanların değer tespiti) 
  • Taşıt, tarım araçları ve iş makinesi değer tespiti (her türlü iş makineleri, binek araç, otobüs, çekici, kamyon, kamyonet, traktör, hasat makineleri, tarım makineleri, demiryolu araçları, tren, vagon, hafif raylı araçlar ve metro araçları) 
  • UFRS/TFRS kapsamında “gerçeğe uygun değer” raporları
  • Duran varlık değerlemesi
  • Hurda değer tespiti
  • Tasfiye değer tespiti
  • Gemi değerlemesi; yük gemileri (kuru yük-sıvı yük tankeri, gaz-LPG tankeri), yolcu gemisi, yat, balıkçı motoru vb. 
  • Sat ve geri kirala kapsamında değerleme
  • Hammadde, mamul değer tespiti
  • Makine kira değer tespiti
  • Proforma kontrol/fatura analizi
  • Makine muayenesi
  • Danışmanlık

 Makine Değerlemesi Yapılabilecek Alanlar:

  • Her türlü fabrika ve imalathaneler
  • Demir çelik üretim tesisleri
  • Haddehane tesisleri
  • Çimento üretim, depolama tesisleri ve beton santralleri
  • Enerji santralleri (Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES), Hidroelektrik Santralleri (HES), Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES), Doğalgaz Çevrim Santralleri, Biyogaz Enerji Tesisleri)
  • Liman ve tersaneler
  • Arıtma tesisleri
  • Akaryakıt istasyonları
  • Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri
  • Su dolum ve paketleme tesisleri
  • Sağlık tesisleri (hastaneler, laboratuvarlar, poliklinikler vb.)
  • Turizm tesisleri (oteller, pansiyon, günübirlik turizm tesisleri, eğlence ve oyun tesisleri)
  • Balık üretim tesisleri (balık çiftlikleri)
  • Tavuk üretim çiftlikleri ve kesimhaneler
  • PVC, polietilen, plastik üretim tesisi
  • Tekstil, iplik üretim, kumaş üretim tesisleri
  • Seramik üretim tesisleri
  • Mermer ocak ve işleme tesisleri
  • Alkol, kolonya vb. üretim tesisleri
  • Büyükbaş, küçükbaş hayvan çiftlikleri ve mezbahalar
  • Donmuş ve donmamış gıda işleme tesisleri
  • Süt sağım, depolama, süt ürünleri üretim tesisleri
  • Baharat ve kuruyemiş işleme tesisleri
  • AVM’ler
  • Jant üretim tesisleri (çelik, alüminyum)
  • Zeytinyağı, bitkisel yağ üretim tesisleri
  • Quartz taş üretim tesisleri
  • Lojistik tesisleri
  • Marketler
  • İlaç üretim tesisleri
  • Un üretim tesisleri
  • Meyve işleme ve meyve suyu işleme tesisleri
  • Taşıtlar, tarım araçları ve iş makineleri (her türlü iş makineleri, binek araçlar, otobüsler, çekiciler, kamyonlar vb.)
  • Demiryolu araçları (trenler, lokomotifler, vagonlar, hafif raylı araçlar, metro araçları, demiryolu tamir, bakım ve servis araçları)
  • İş makineleri (dozerler, greyderler, kepçeler, vinçler, silindirler, asfalt makineleri, fork-liftler, liftler, istif makineleri, traktör, hasat makineleri, tarım makineleri vb.)
  • Gemi, yat, tekne (motor yatlar, yolcu tekneleri, yelkenli yatlar, guletler, balıkçı tekneleri, kuru yük gemileri, konteyner gemileri, sıvı yük tankerleri, kimyasal tankerler, ham petrol tankerleri, gaz/LPG-LNG tankerleri, yolcu gemileri vb.)

 b) Tesis Değerlemesi

Marka Kurumsal, belirlenen değerleme ihtiyacı ve amacı doğrultusunda, tesislerin gayrimenkullerini (arsa, yapı, bina, fabrika, imalathane vb.) makine ve ekipmanıyla birlikte ele alır ve değerleme raporları hazırlar. Tesis kapsamında değerlemesi istenen gayrimenkuller, uluslararası standartlara uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılarak tekil veya tüm tesis olarak raporlanırlar. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, gerektiğinde gayrimenkul değerleme departmanına bağlı bölge birimlerinden destek sağlanmaktadır.

En doğru değer için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. UFRS, dünyada birçok ülkede kabul görmüş finansal raporlama sistemi olduğundan, küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını sağlamak için gerekli standartları belirler.

c) Gemi Değerlemesi

Deniz, göl ve akarsular üzerinde yüzen tesisler, gayrimenkul kapsamında değerlendirilmektedir. Her türden gemi, yat ve araştırma gemilerinin yanı sıra petrol ve gaz platformları gibi yüzen varlıklar; ağırlıkları, kapasiteleri, bandıraları ve maliyetleri baz alınarak değerlendirilir. 

Değerleme konusunda profesyonel SPK Lisanslı makine mühendislerimiz, ihtiyaç anında anlaşmalı kaptan ve gemi inşa mühendisi danışmanlarımız ile gemi değerlemesi çalışmalarını yürütmektedirler. Her konuda olduğu gibi, tüm raporlarımız uluslararası standartlarda teslim edilmektedir.  

Gemi Değerlemelerinin Kapsamı

  • Tekneler (Römorkörler, Motor Yatlar, Yolcu Tekneleri, Yelkenliler, Guletler, Balıkçı Tekneleri vb.)
  • Gemiler (Kuru Yük, Sıvı Yük Tankerleri, Konteyner Gemileri, Kimyasal Tankerler, Ham Petrol Tankerleri, Gaz LPG-LNG Tankerleri, Yolcu Gemileri vb.)