HİZMETLER

Değerlemesini Yaptığımız Haklar ve Gayrimenkuller

  • Arazi ve arsa,
  • Konut amaçlı taşınmazlar (daire, villa, müstakil ev, bina, bağ evi vb.),
  • İşyeri amaçlı taşınmazlar (büro, ofis, dükkân, mağaza vb.),
  • Üretim amaçlı taşınmazlar (atölye, imalathane, fabrika, depo-antrepo vb.),
  • Yönetim ve satışa yönelik taşınmazlar (plaza ve iş merkezleri, alışveriş ve ticaret merkezleri, marketler vb.),
  • Kültür ve eğlence amaçlı taşınmazlar (tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb.),
  • Konaklama amaçlı taşınmazlar (otel, motel, apart otel, tatil köyü, pansiyon vb.),
  • Lojistik amaçlı taşınmazlar (akaryakıt istasyonu, liman, havaalanı, terminal, soğuk hava depoları vb.),
  • Özel projeler (yeraltı depoları, ticari kullanımlı çiftlikler, silolar, yatırım projeleri, fizibilite raporları),
  • Makine ve teçhizat (üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve teçhizat),
  • Yatırım proje danışmanlığı (fizibilite raporları, pazar araştırma ve geliştirme raporları).

Marka Kurumsal, bu konularla ilgili her türlü değerleme raporlarının hazırlanması, kira bedeli tespit çalışması, yerinde değerlendirme ve proje geliştirme hizmetlerini vermektedir.

Hizmet Kapsamı   

  • Banka ve finans kurumlarının verdiği konut ve ticari kredilerde teminat olarak aldığı ipoteklerin değerlemesi,
  • Bayilik ağına sahip kurumlarda gayrimenkul teminatlarının değerlemesi,
  • Gayrimenkullerin satışa yönelik pazar değeri, alım ve satımlarda, ihale ve kiralamalarda değer tespiti,
  • İhtiyaç fazlası olan veya tamamen tasfiye edilecek gayrimenkullerin değerlemesi,
  • Uluslararası Muhasebe Standartları uygulamalarında bilanço aktifinde kalan gayrimenkul varlıklarının, sermayeye eklenen/çıkarılan taşınmazların değerlerinin tespiti, defter değerlerinin belirlenmesi,
  • Özelleştirme ve kentsel dönüşüm öncesi gayrimenkullerin değer tespiti,
  • Mülkiyetin el değiştirmesi (birleşme ve ayrılmalarda, paylaşım ve takas işlemlerinde, tüm alış-satış işlemleri, hisselerin paylaşımı ortaklıkların kurulması ve ayrılmasında) değer tespiti,
  • Hukuki davalarda (boşanma, şirket ayrılmaları, istimlak, mülk bölüştürme, vergi değeri belirleme) değer tespiti,
  • Gayrimenkule ilişkin hukuki ve mali danışmanlık, gayrimenkulle ilgili her türlü hukuki ve teknik araştırma, bilgi ve belge toplama sonucu problemleri çözücü yol gösterici analizler,
  • Pazar araştırması,
  • Sektörel etkileşimler araştırması,
  • Gayrimenkul geliştirme projelerine danışmanlık,
  • En verimli ve en iyi kullanım analizi,
  • Proje danışmanlığı,
  • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri danışmanlığı,
  • Proje ve tesis yatırımları için sektörel uygunluk ve fizibilite raporları,
  • Kentsel/sektörel gelişme eğilimleri ve projeksiyonlar,
  • Faaliyet alanına/yatırım alanına en uygun yer tespiti.