DEĞERLEMESİNİ YAPTIĞIMIZ HAKLAR VE GAYRİMENKULLER

  • Arazi ve arsa,
  • Konut kullanım amaçlı taşınmazlar ( Daire, villa, müstakil ev, bina, bağ evi vb.)
  • İşyeri kullanım amaçlı taşınmazlar ( Büro, ofis, dükkan, mağaza vb.)
  • Üretim kullanım amaçlı taşınmazlar ( Atölye, imalathane, fabrika, depo-antrepo vb.)
  • Yönetim ve satışa yönelik taşınmazlar (Plaza ve iş merkezleri, Alışveriş ve Ticaret merkezleri, marketler vb.)
  • Kültür ve eğlence amaçlı taşınmazlar ( Tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb.)
  • Konaklama kullanım amaçlı taşınmazlar ( Otel, motel, apart otel, tatil köyü, pansiyon vb.)
  • Lojistik kullanım amaçlı taşınmazlar ( Akaryakıt istasyonu, liman, havaalanı, terminal, soğuk hava depoları vb.)
  • Özel projeler ( Yer altı depoları, ticari kullanımlı çiftlikler, silolar, yatırım projeleri, fizibilite raporları)
  • Makine teçhizat değerlemesi ( Üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve teçhizat)
  • Yatırım proje danışmanlığı ( Fizibilite raporları, pazar araştırma ve geliştirme raporları)
  • "Bu konularla ilgili her türlü değerleme raporlarının hazırlanması, kira bedeli tespit çalışması, fizibilite ve proje geliştirme

hizmetlerini vermekteyiz.

Değerleme hizmetlerinde IVS International Valuation Standards (Uluslararası Değerleme Standartları) ve EVS European Valuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları) kriterlerine uyulmaktadır.

HİZMET KAPSAMI   

  • Banka, finans kurumlarının verdiği konut ve ticari kredilerde teminat olarak aldığı ipoteklerin değerlemesi,
  • Bayilik ağına sahip kurumlarda gayrimenkul teminatlarının değerlemesi,
  • Gayrimenkullerin satışa yönelik pazar değeri, alım-satımlarda, ihale ve kiralamalarda değer tesbiti,
  • İhtiyaç fazlası olan veya tamamen tasfiye edilecek gayrimenkullerin değerlemesi,
  • Uluslararası Muhasebe Standartları uygulamalarında bilanço aktifinde kalan gayrimenkul varlıkların, sermayeye eklenen/çıkarılan taşınmazların değerlerinin tespiti, defter değerlerinin belirlenmesi,
  • Özelleştirme ve kentsel dönüşüm öncesi gayrimenkullerin değer tespiti,
  • Mülkiyetin el değiştirmesi (birleşme ve ayrılmalarda, paylaşım ve takas işlemlerinde, tüm alış-satış işlemleri, hisselerin paylaşımı, ortaklıkların kurulması ve ayrılmasında) değer tespiti,
  • Hukuki davalarda (boşanma, şirket ayrılmaları, istimlak, mülk bölüştürme, vergi değeri belirleme) değer tespiti,
  • Gayrimenkule ilişkin hukuki ve mali danışmanlık, gayrimenkulle ilgili her türlü hukuki ve teknik araştırma, bilgi ve belge toplama sonucu problemleri çözücü yol gösterici analizler,
  • Pazar araştırması,
  • Sektörel etkileşimler araştırması,
  • Gayrimenkul geliştirme projelerine danışmanlık,
  • En verimli ve en iyi kullanım analizi,
  • Proje danışmanlığı,
  • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri danışmanlığı,
  • Proje ve tesis yatırımları için sektörel uygunluk ve fizibilite raporları,
  • Kentsel/sektörel gelişme eğilimleri ve projeksiyonlar,
  • Faaliyet alanına/yatırım alanına en uygun yer tespiti,
  • Yatırım danışmanlığı