Arsa ve Arazi Değerleme sürecinde;

  • Konumu ile kadastro / imar durumunu gösterir belge ile karşılaştırılması
  • Şehir merkezine uzaklığı
  • Çevre yapılaşması
  • Yoğunluk durumu (araç / yaya)
  • Konumu
  • Cephe uzunlukları
  • Şekli
  • Eğimi
  • Yapılaşmaya uygun olup / olmadığı
  • Alt yapı olanakları

Etmenler  dikkate alınarak "Emsal Karşılaştırma Yöntemine" göre en yakın ve doğru değere ulaşılır.