Bağımsızlık ve güvenilirlik ilkelerine dayalı, dürüst hizmet anlayışı ve hızlı çözüm teknikleri ile teknolojiyi, bilimsel verileri ve deneyimi en etkin biçimde kullanıyor; gayrimenkul değerlemesinde "gerçek değere" ulaşarak, en iyi hizmeti sunuyoruz.

Marka Kurumsal, yatırımcılara ve liderlere kapsamlı değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Geniş ve farklı sektörlerden gelen, deneyimli uzmanlıklara sahip SPK Lisanslı ekibimiz, kapsamlı araştırma ve belge/rapor karşılaştırmalarıyla, sizler için ayrıntılı raporlar hazırlıyor. Çok yönlü bakış açımızı, müşterilerimize en iyi yol haritasını oluşturabilecekleri bilgileri bir arada verebilmek için kullanıyoruz. Marka Kurumsal olarak kalite risk analizinde ve oluşturduğumuz tüm raporlarda, mükemmeliyetçi bir anlayışla ilerliyoruz.

Şirket olarak nihai amacımız, size en güvenilir bilgiyi sunmak ve karar sürecinizde verilere dayanan raporlamalar ile yanınızda olmak.

Doğru ve güvenilir değerlemenin, her işletmenin başarısı için kritik önem taşıdığı aşikâr. Bu nedenle size her proje için derin araştırma ve analizlere dayanan, farklı bakış açılarını ile risk analizlerini içeren detaylı raporlar hazırlıyoruz. Uzmanlığımızı tesis değerlemesinden, gemi ve enerji santrali değerlemelerine kadar uzanan geniş bir portföyde, Türkiye’nin dört bir yanında sizlerin hizmetinize sunuyoruz.

Bağımsız, dürüst ve hızlı hizmet anlayışıyla, teknoloji ve bilimsel verileri en etkin biçimde kullanıyor, müşterilerimizi gerçek değere ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda şirket politikalarımızdan ödün vermeden, sizlerin kâr marjını öncelik olarak benimsiyor, müşteri odaklı vizyonumuzla doğru yolda olduğumuza inanıyoruz.  

Uluslararası Standartlarda Hizmet Sunan SPK Lisanslı, Mesleki Sorumluluk Sigortası Sahibi, Güven Veren Bir Yapı

Türkiye genelinde değerleme hizmeti veren şirketimiz Marka Kurumsal, değerleme hizmetlerini aşağıda belirtilen standartlar ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme yöntemleriyle gerçekleştirmektedir:

    • International Valuation Standards (IVS) /Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
    • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
    • European Valuation Standards (EVS) /Avrupa Değerleme Standartları

Marka Kurumsal, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri VIII, No: 35 sayılı tebliğ uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler Listesi kapsamında yetkili kılınmıştır. Şirketimiz ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 25.06.2015 tarih ve 6348 sayılı kararı ile “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 11. maddesine istinaden, bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi almıştır.

Şirketimiz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olup, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) üyesidir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9. madde, “ç” bendi uyarınca, “verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri” gereğine uygun olarak Mesleki Sorumluluk Sigortası’nı almıştır.

Marka Kurumsal Katalogu için tıklayınız.