SPK Lisansı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri VIII, No: 35 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler Listesi kapsamında yetkili kılınmıştır.
SPK Lisans Belgesi

Bankalara Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” Hizmeti Verme Yetkisi

Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 25.06.2015 tarih ve 6348 sayılı kararı ile, “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 11. maddesine istinaden ilgili belgeyi almıştır.
BDDK Yetki Belgesi

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Şirketimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9. madde, “ç” bendi uyarınca, “verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri” gereğine uygun olarak Mesleki Sorumluluk Sigortası’nı almıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart için aldığımız belge.
ISO 9001:2015 Belgesi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Üyeliği

SPK tarafından verilen gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı sahibi uzmanlarının ve değerleme kuruluşlarının üyesi olduğu birliğimizde, sektörümüzü ileriye götürecek çalışmalarımız devam etmektedir.