Marka Kurumsal olarak, doğru ve güvenilir değerlemenin her işletmenin başarısı için kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu noktada, sizlere her projeniz için derin araştırma ve analizlere dayanan, farklı bakış açılarının ve risk analizlerinin yer aldığı detaylı raporlamalar ile eşlik ediyoruz. 

Bir varlık olarak mülk, benzersiz olduğundan, değerleme süreci ciddi deneyimler ister. Değerleme süreçlerine tesir eden birçok etken bulunur. Satış süreci içerisinde alış/satış değerlerini etkileyebilecek her türlü beşerî ve ekonomik faktörün detaylı analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu değişkenler doğrultusunda, stratejik açıdan en doğru kararı almak objektiflik, çok yönlülük ve her projeye müşterinin gözünden bakabilmeyi gerektirir.

Değerleme ile;

    • Bir mülk için optimum değerin belirlenmesi,
    • Bir mülkün devam eden süreçte ne kadar gelir üretebileceği,
    • Yakın ve uzak gelecekteki değeri,
    • Değer kattıktan sonra mülkü ne kadara satabileceğiniz,
    • İlgili mülk için ne kadar borç alabileceğiniz de dahil olmak üzere ihtiyacınıza yönelik her türlü sorularınıza cevap bulabilirsiniz.